TOP > 印刷 > 印刷物 > UV抗菌印刷物

UV抗菌印刷物

コンテンツトップ画像
カテゴリ:印刷/印刷物

SIAAコード:JP0122432A0002R

UV抗菌印刷物

メーカー名:株式会社ショセキ
登録日:2020/5/22  製品数:1
項目 内容
同等抗菌加工製品群の内容 UVにおわなインキ(抗菌インキ)を使用した印刷物
用途 ランチョンマット、飲食店のメニューなど
抗菌加工部位 印刷面
抗菌加工方法 印刷
抗菌剤の大分類 無機抗菌剤
抗菌剤の中分類 銀系
抗菌剤の一般名 銀ゼオライト
抗菌力試験実施機関名 一般財団法人カケンテストセンター
報告書No. OS-19-035622-1
耐水性区分 2
耐光性区分 1
試験結果
耐水性 大腸菌 抗菌活性値 >5.9
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 >4.8
耐光性 大腸菌 抗菌活性値 >4.0
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 >2.1
登録加工製品検索
ピンポイント検索
条件検索

※製品名やメーカー名など


pagetop
一般社団法人抗菌製品技術協議会
お問い合わせ