TOP > 通信関係・アクセサリー > 携帯電話用アクセサリー > 抗菌携帯電話保護フィルム

抗菌携帯電話保護フィルム

コンテンツトップ画像
カテゴリ:通信関係・アクセサリー/携帯電話用アクセサリー

SIAAコード:CN0122887A0001V

抗菌携帯電話保護フィルム

メーカー名:広州都豪電子科技有限公司
登録日:2021/4/1    製品数:1
項目 内容
同等抗菌加工製品群の内容 抗菌画面保護フィルム
用途 画面保護
抗菌加工部位 表面
抗菌加工方法 塗装
抗菌剤の大分類 有機無機混合抗菌剤
抗菌剤の中分類 亜鉛イオン/オキサゾール
抗菌剤の一般名 ハイラン抗菌AB剤2150
抗菌力試験実施機関名 一般財団法人ボーケン品質評価機構
報告書No. JNLA2020K0874
耐水性区分 0
耐光性区分 1
試験結果
耐水性 大腸菌 抗菌活性値 6
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 3.8
耐光性 大腸菌 抗菌活性値 6.1
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 4.1
登録加工製品検索
ピンポイント検索
条件検索

※製品名やメーカー名など


pagetop
一般社団法人抗菌製品技術協議会
お問い合わせ