TOP > 住宅建材/設備 > カーペット、床材、フロア用マット > 抗菌加工ウッドカーペット

抗菌加工ウッドカーペット

コンテンツトップ画像
カテゴリ:住宅建材/設備/カーペット、床材、フロア用マット

SIAAコード:JP0122154A0001R

抗菌加工ウッドカーペット

メーカー名:株式会社アヴァンス
登録日:2008/4/28   製品数:1
項目 内容
同等抗菌加工製品群の内容 木質表面コーティング加工品
用途 床材
抗菌加工部位 上部塗装面
抗菌加工方法 塗装
抗菌剤の大分類 無機抗菌剤
抗菌剤の中分類 銀系
抗菌剤の一般名 ゼオミック
抗菌力試験実施機関名 (株)シナネンゼオミック
報告書No. JNLASZ08-102
耐水性区分 0
耐光性区分 1
試験結果
耐水性 大腸菌 抗菌活性値 3
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 2.8
耐光性 大腸菌 抗菌活性値 3.2
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 2.7
登録加工製品検索
ピンポイント検索
条件検索

※製品名やメーカー名など


pagetop
一般社団法人抗菌製品技術協議会
お問い合わせ