TOP > 住宅建材/設備 > 設備機器 > 抗菌ライニングした配管 TMY-0001

抗菌ライニングした配管 TMY-0001

コンテンツトップ画像
カテゴリ:住宅建材/設備/設備機器

SIAAコード:JP0112206A0001O

抗菌ライニングした配管 TMY-0001

メーカー名:株式会社タイコー
登録日:2011/7/21   製品数:1
項目 内容
同等抗菌加工製品群の内容 エポキシ樹脂をライニングした配管
用途 排水管用部材等
抗菌加工部位 各種排水管ライニング部
抗菌加工方法 塗装
抗菌剤の大分類 無機抗菌剤
抗菌剤の中分類 銀系
抗菌剤の一般名 ゼオライト
抗菌力試験実施機関名 株式会社シナネンゼオミック
報告書No. JNLASZ11-228
耐水性区分 2
耐光性区分 1
試験結果
耐水性 大腸菌 抗菌活性値 6.6
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 7.2
耐光性 大腸菌 抗菌活性値 6.6
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 7.2
登録加工製品検索
ピンポイント検索
条件検索

※製品名やメーカー名など


pagetop
一般社団法人抗菌製品技術協議会
お問い合わせ