TOP > ペット用品 > ペット用品 > トレーニングペットトレー

トレーニング犬トイレ TKT-650

コンテンツトップ画像
カテゴリ:ペット用品/ペット用品

SIAAコード:JP0122002A0024O

トレーニング犬トイレ TKT-650

メーカー名:アイリスオーヤマ株式会社
登録日:2007/6/11  製品数:1
項目 内容
同等抗菌加工製品群の内容 トレーニング犬トイレ
用途 犬用トイレ
抗菌加工部位 トレー・上枠・スノコ
抗菌加工方法 練り込み
抗菌剤の大分類 無機抗菌剤
抗菌剤の中分類 銀系抗菌剤
抗菌剤の一般名 銀等無機抗菌剤
抗菌力試験実施機関名 ユニチカガーメンテック株式会社
報告書No. S 02-3467-5
耐水性区分 1
耐光性区分 1
試験結果
耐水性 大腸菌 抗菌活性値 4.8
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 5.2<
耐光性 大腸菌 抗菌活性値 5
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 3.7
登録加工製品検索
ピンポイント検索
条件検索

※製品名やメーカー名など