TOP > トイレ関係施設/用品 > ハンドドライヤー > ジェットタオルJT-SB116DS2

ジェットタオルJT-SB116D他

コンテンツトップ画像
カテゴリ:トイレ関係施設/用品/ハンドドライヤー

SIAAコード:JP0122075A0013W

ジェットタオルJT-SB116D他

メーカー名:三菱電機株式会社
登録日:2004/9/6   製品数:1
項目 内容
同等抗菌加工製品群の内容 ジェットタオル 1
用途 ハンドドライヤー
抗菌加工部位 手挿入部、ドレンタンク、ドレンホース
抗菌加工方法 練りこみ
抗菌剤の大分類 無機抗菌剤
抗菌剤の中分類 銀系・亜鉛系混合物
抗菌剤の一般名 銀等無機抗菌剤
抗菌力試験実施機関名 財団法人日本紡績検査協会,ユニチカガーメンテック(株)
報告書No. JNLA2002K0076-5,S03-3056-2,S02-2981,S02-2509-3S02-2509-5
耐水性区分 2
耐光性区分 1
試験結果
耐水性 大腸菌 抗菌活性値 6.2 / 4.8 / 4.2 / 6.2 / 5.4
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 4.7 / 2.6 / 3.4 / 4.1 / 2.4
耐光性 大腸菌 抗菌活性値 6.2 / 5.7 / 5.9 / 5.6 / 6.1
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 2.4 / 2.3 / 4.2 / 4.1 / 4.0
登録加工製品検索
ピンポイント検索
条件検索

※製品名やメーカー名など